Skoleplass

skoleplass_609x400Søknadsfristen for skoleåret 2017/18 er 1. desember. Det er vedtatt å ta inn 20 elever på førstetrinn fra høsten 2018. Fyll ut og send inn: søknadsskjema

Inntak av elever skal skje i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i opplæringsloven, privatskoleloven og av Inntaksreglement fastsatt av skolestyret.

Søknadsfristen er hvert år 1. desember.

Comments are closed